Klein Kaliber Geweer Optiek, Klein Kaliber Karabijn Optiek

Terug

(Opgelegd AIRGUN/KKK/KKG met richtkijker. Zoals ook omschreven in Deel III van het KNSA Schiet en Wedstrijd Reglement)

Munitie voor de onderdelen KKG en KKK:

 • Alleen .22 long rifle munitie met standaard kogelsnelheid is toegestaan.
 • High-speed, high velocity of jachtmunitie is niet toegestaan.
 • Airgun: afhankelijk van eisen organiserende vereniging.

Wapens, richtmiddelen en overige hulpmiddelen:

 • Alle klein kaliber karabijnen en klein kaliber geweren zijn toegestaan
  conform KNSA/ISSF reglementen en schieten in eigen wapengroep zonder klassering/categorie.
 • Alle typen richtkijkers zijn toegestaan.
 • Er is geen beperking van de vergroting van de richtkijker.
 • Gebruik van windmeters en windvanen is toegestaan.
 • Voor alle disciplines zijn steunen met een vlakke en/of harde ondergrond niet toegestaan.

Houding / ondersteuning:

Liggend opgelegd Klein Kaliber Geweer, Klein Kaliber Karabijn:
(Schietsportonderdeel KNSA 100 meter Optiek)

De schiethouding is liggend.

Het wapen wordt ondersteund onder het voorhout tot de trekkerbeugel, van het wapen.

De toegestane ondersteuning zijn:

 • Een knielrolkussen geheel gevuld en cilindrisch van vorm met een lengte van maximaal 25 cm en een diameter van 18 cm.
 • Een standaard met een (Benchrest) kussen, niet klemmend aan wapen. (verderop foto 2 en 3).
 • Bij een standaard of knielrolkussen is de ondersteuning van het voorhout in de lengte richting maximaal 7 cm lang.
  De kolf moet een zijdelingse speling van +/- 5 mm in de steun hebben.
 • Een links - rechts scharnierbare 2-poot is toegestaan. Vergrendeling is geheel los gedraaid.
 • Fixatie van het wapen op de 2-poot is in geen enkele vorm toegestaan, moet door eigen gewicht kunnen kantelen.

Zittend of Bench Klasse:

(geen KNSA onderdeel)

 • Het zittende of Bench Rest onderdeel word verschoten in de zittende houding.
 • Het wapen mag niet vastgeklemd worden aan de brits of ander voorwerp. Alleen richtkijkers zijn toegestaan als richtmiddel.
 • In de Bench/zittende klasse mag de tweepoot vast of los staan.
 • Het voorhout mag voorzien zijn van accessoires van maximaal 6cm breed (ISSF).
 • De standaard is voorzien van een kussen , ondersteuning voorhout is maximaal 7 cm. (verderop foto 2 en 3).

Eisen Klein Kaliber Karabijn:
(conform het KNSA Schiet en Wedstrijd Regelement)

 • De trekkerdruk moet minimaal 1000 gram zijn. Een versneller is niet toegestaan.
 • Het gewicht inclusief de richtmiddelen en de eventuele patroonhouder mag het gewicht van 5500 gram niet te boven gaan.
 • De maximum totale lengte is 115 cm.
 • De kolfplaat en de wangplaat mogen niet verstelbaar zijn en niet bewerkt of beplakt zijn die de ondersteuning beinvloeden.
 • Verlenging van de kolf is toegestaan mits de schouderplaat rondom de kolf niet uitsteekt.
 • Duimgat, duimrust, palm- of handsteun, waterpas, loop- en/of balanceergewichten zijn niet toegestaan
 • De loopmonding mag een diameter hebben van maximaal 18 mm.

Voldoet een Karabijn niet aan deze eisen dan valt deze onder het KKG onderdeel.

Eisen Klein Kaliber Geweer:

 • Het gewicht inclusief de richtmiddelen mag de 8250 gram niet te boven gaan.
 • Overige regels conform het KNSA Schiet en Wedstrijd Reglement en de ISSF Rules and Regulations voor 50m Rifles tenzij anders vermeld.
 • Aan het voorhout en de kolf mogen geen accessoires worden aangebracht welke invloed hebben op de ondersteuning,
  dit geldt alleen bij liggende discipline.

Eisen Klein Kaliber Semi Geweer:
(conform het KNSA Schiet en Wedstrijd Regelement)

 • Het gewicht inclusief de richtmiddelen en de eventuele patroonhouder mag het gewicht van 5500 gram niet te boven gaan.
 • Bij weinig deelname wordt deze wapengroep geplaatst onder de KKK.

Voor alle disciplines geldt:

 • Het wapen mag aan de achterkant (dat is vanaf de trekkerbeugel) niet
  rusten op de grond of op andere hulpmiddelen.
 • Ondersteunen op de vlakke hand of alleen op de vinger(s) aldanniet gekromd is niet toegestaan.
 • Het is alleen toegestaan om het wapen te laten rusten op de gebalde vuist of op onderarm waarbij
  de vrije hand op de andere bovenarm rust / vasthoudt (zie onderstaande afbeelding) of vrije hand op achterkant kolf.
 • Gebruik van een schietjas, schietriem en handschoen is niet toegestaan.
 • Bij gebruik van een confectiejas is de voorkant geheel open en de zakken zijn leeg.
 • Wapen mag niet vastgeklemd / vastgezet worden aan een steun of de brits.
 • Standaard schouderhaak is alleen toegestaan bij KKG.
 • Wapen mag voor de trekkerbeugel niet met de hand worden ondersteund of vastgepakt.
 • Voor een standaard en losse steun is de ondersteuning van het voorhout in de lengte richting maximaal 7 cm lang.
 • Voor alle disciplines zijn steunen met een vlakke en harde ondergrond niet toegestaan. (verderop foto 1).
 • Extra vertikaal steunpunt/handgreep aan de kolf (zie onderstaande foto 4) is niet toegestaan.

Richtmiddelen en overige hulpmiddelen:

 • Alle typen richtkijkers zijn toegestaan.
 • Er is geen beperking van de vergroting van de richtkijker.
 • Gebruik van windmeters en windvanen is toegestaan.

Wedstrijd en Schotwaardering:

 • Er wordt geschoten op 100m KNSA schijven (schijf Woerden), 5 schot per kaart.
 • Voor 50m gelden KKG/ISSF kaarten, met 2 schot per kaart.
 • Voor 12m gebruikt men enkelschots KKG kaarten, ook bij KKK.
 • Bij elektronische banen worden visuelen gebruikt volgens ISSF/KNSA.
 • Wedstrijd bestaat uit 30 schoten en proefschieten onbeperkt.
 • Tijd voor de wedstrijd inclusief proefschieten: 45 minuten.
 • Telling als gewoonlijk, volgens KNSA regeling. Behalve voor de Mouche.
 • Voor Airgun wordt schotwaarde opgewaardeerd naar .22.
 • Aantal mouche's zijn bij max.scores beslissend voor de 1e, 2e en 3e plaats.
 • Daarna bepalen de laatste series de rangorde.
 • Voor de rest vanaf 4e plaats is de laatste serie bepalend.
 • Het is niet toegestaan om hulpmiddelen aan te brengen, zoals bijvoorbeeld plakkers/stickers, op kaarten
  en elektronische "schijven". Dit geldt voor alle disciplines ongeacht houding.

Telling Mouche:

Bij 100m:

De Mouche (1) zit binnen de mouchering en is dus een echte Mouche. Een mouche mag de mouchering wel raken,
zodra de lijn van de mouchering is onderbroken is het geen mouche meer.
Zoals het volgende schot (2) door de ring mouche, wordt dus geteld als een 10.

Bij 50m:

Volgens KNSA-ISSF waardering.

Bij 12m:

Een 10 wordt gewaardeerd als het schot de 8-ring niet overschrijdt. Deze telling wijkt af van de reguliere telling.

Telmachine en electrtrische banen:

Bij gebruik van een telmachine of op elektronische banen kan het voorkomen dat er geen mouchen kunnen worden geteld.
Scores worden dan in tienden weergegeven.

Disciplines Optiekcompetitie 50m. KKG/KKK

Enkele aandachtspunten:

KKG, liggend: 50m.

Toegestaan zijn:
 • Tweepootjes geheel losgedraaid, geen frictie bij kantelen
  indien nodig mag de baancommissaris het geheel aftapen of met trekbandjes borgen, om te voorkomen dat men tussentijds de kantelinrichting gaat wijzigen.
 • Benchrest-steun voorzien van een kussen (foto 2 en 3).
 • Breedte van het kussen is (ondersteuning in de lengte van voorhout) maximaal 7cm.
 • Ronde (buis) ondersteuning (onder voorbehoud).
 • Niets onder het voorhout van de kolf bevestigd, uitgezonderd eventuele tweepoot.

KKG, zittend: 50m.

Toegestaan zijn:
 • Een tweepoot , mag vast of los staan.
 • Plankje max. 6 cm breed (ISSF) onder het voorhout van de kolf i.c.m. benchrest-steun voorzien van kussen (foto 2 en 3).
 • Breedte van het kussen is (ondersteuning in de lengte van voorhout) maximaal 7cm.
 • Ronde (buis) ondersteuning.

KKK, zittend, liggend: geldt alleen voor 50m. competitie

Toegestaan zijn:
 • Een tweepoot, mag vast of los staan.
 • Benchrest-steun voorzien van kussen, (foto 2 en 3)
 • Breedte van het kussen is (ondersteuning in de lengte van voorhout) maximaal 7cm.
 • Ronde (buis) ondersteuning.
 • Niets onder het voorhout van de kolf bevestigd, uitgezonderd eventuele tweepoot.

Deelname 50m Opiekcompetitie

Wedstrijden zijn verdeeld over het gehele land. Men kan per regio kiezen, welke er aan wordt deelgenomen. Om in aanmerking te komen voor eremetaal/prijzen, moet men minimaal 4 wedstrijden hebben geschoten. Neemt men deel aan meer dan 4 wedstrijden, dan worden aan het eind van het seizoen de beste 4 geteld. De prijzen bestaan uit eremetaal of waardebonnen, naar keuze van de deelnemer. Voor degene die buiten de prijzen vallen en toch aan het minimum van 4 wedstrijden voldoen, krijgen een herinneringsmedaille als waardering voor deelname. De organiserende verenigingen betalen een afdracht per geschoten discipline, waarmee aan het eind van het seizoen de prijzen worden aangeschaft. Het seizoen loopt van 1 januari t/m 31 december van het kalenderjaar.

| © 2005 - 2024 Baanplanner v5.5 - Erik Wolters. | Privacybeleid | Disclaimer |