Heldentoernooi / Estafette Spelregels

Terug

Inleiding:

Een team bestaat uit 3 schutters. Elke schutter rouleert en schiet in totaal 4 series van 30 schot.
Voordat de wedstrijd begint, is er een gelegenheid voor proefschoten gedurende een half uur.
Alle 3 schutters kunnen dan onbeperkt proefschoten lossen.
Maximum tijd van de KKK-wedstrijd is 1 uur en 30 minuten.
Voor de KKG-wedstrijd geld 1 uur en 45 minuten.
Een langzaam KKK team doet er +/- 1 uur en 30 minuten over en een snel team +/- 1 uur.
Teams worden niet ingedeeld in klasse of categorie. Een team kan bestaan uit een junior,senior ,dame of een veteraan.
Hetzelfde geld ook, dat het kan bestaan uit een H, B, of D schutter enz.
Het komt erop neer dat alles en iedereen mag meedoen in een team.
Als je doorzettingsvermogen hebt, dan ben je al een heel eind. Op deze manier heb je inspanning nodig om
goed te kunnen ontspannen, met een groot portie wedstrijdelement. Wees ervan bewust dat het niet doodstil kan zijn op de schietbaan.
Bij wisselen loopt iedereen door elkaar, want er zijn geen vastgestelde tijden van series.

Wedstrijd:

De wedstrijd kan worden verschoten in een knielende of liggende discipline.
Kan zowel KKG wedstrijd als een KKK wedstrijd zijn. Bij KKK een grendel en semi- automatisch geweer.

LET OP: Zie ook Team voor bijzonderheden.

De KKK wordt op KKK 5-schotskaarten geschoten. Een KKG mag naar keuze op 5-of enkelschots kaarten schieten. Voor ALLE schutters geld EEN schot per roos. Enkelschots kaarten vergt meer tijd, dus resultaat wordt nadelig beinvloed. Kaarten worden geteld volgens KNSA- reglement. Per schutter wordt er per serie 30 schoten gelost. Geen proef tussendoor. Een wedstrijd bestaat dus voor elke schutter uit 120 schot.
 • 1e serie - schutter 1
 • 2e serie - schutter 2
 • 3e serie - schutter 3
 • 4e serie - schutter 1
 • 5e serie - schutter 2
 • Enzovoort
 • Totaal zijn er 12 series.
De teamleider begint als eerste. Zijn naam moet dus worden opgegeven bij inschrijving. Als de 1e schutter klaar is, dan komt de 2e schutter er meteen achteraan. Zo snel mogelijk. Niet treuzelen, maar direct wisselen en doorgaan met schieten. Zonder proef. Na de 2e schutter direct de 3e er achteraan. Enzovoorts. De laatste schutter is pas klaar als deze na het allerlaatste schot achter de brits staat met beide benen op de grond. Teamleden mogen ook gebruik maken van 1 wapen, als er sommigen geen wapen voorhanden hebben. Tijdwaarneming zoals vermeld in vervolg SPELREGELS. Geschoten kaarten worden onmiddellijk ingeleverd. Niet alles napluizen, anders raakt telbureau achter. Die hebben die dag werk genoeg, dus dat moet soepel en snel verlopen.

Puntenwaardering: (zie ook: Voorbeeldberekening)

Om een eenvoudige eindscore te berekenen hanteren we: Totale teamscore gedeeld door benodigde tijd in minuten met tienden achter de komma.

Een voorbeeld:

 • Geschoten tijd is 57 min. en 38 sec
 • Dat wordt in een rekenprogramma omgezet => 57,63
 • De teamscore is 3264 punten
 • Eindscore is 3264 / 57,63 = 56,63 punt
Dit is de schotwaarde per minuut.

Bij gelijke eindstand kan er ook worden gekeken naar de hoogste eindscore van de individuele schutter in de desbetreffende teams. Geeft dit geen uitslag ,dan naar de hoogste score in de laatste serie. Enzovoorts.

Spelregels Estafette 4x30

Team:

Bestaat uit 3 personen. Mag bestaan uit verschillende categorieen. In geval men bij KKK geen semi-automatisch team kan vormen is er een alternatief om toch in een KKK- wedstrijd te schieten. Een snel wapen (semi-automatisch) wordt dan gecompenseerd door een langzaam wapen (KKG). Een KKK-team kan bestaan uit: 3 X grendel Andere combinatie mag ook zijn: 2 X KKK grendel met 1 X KKG OF 1 X grendel met 1 X semi en 1 X een KKG. Voor een KKK-semi-team geld: 3 X semi OF 2 X KKK semi met een KKK grendel. Bij de semi is de houding vrij. Mag liggend of knielend zijn. Een KKG-team bestaat uit alleen maar 3 x KKG. De KKG-schutter schiet op KKG-kaarten. In geval als KKG meeschiet in KKK-team geld de tijdscore als KKK- tijdslimiet. Teamleden mogen elkaar helpen bij het aanreiken van lege wapens tijdens een wisseling van de schutters. Aandachtspunt van veiligheid.

Wapen:

In geval van KKK- wedstrijd: 3X grendel karabijn .22 met 1 magazijn die wordt geladen met max. 5 patronen. Semi-automatische wapens alleen in combinatie is met een KKG wapen. . Semi-automatisch mag 1 magazijn gebruiken en 5 patronen in magazijn i.v.m. veiligheid op de baan. Een doorgeladen wapen kan afgaan als men deze weglegd of oppakt en dan per ongeluk de trekker aanraakt. Zowel grendel als semi-automatisch mogen 1 magazijn gebruiken, dus ook niet in voorraad gevulde magazijnen op de brits leggen. Teamschutters mogen ook gezamenlijk schieten met 1 wapen. Schieten zonder magazijn en elke keer laden, zoals bij KKG, is toegestaan. Bij KKG: dezelfde eisen als bij KNSA-verband. Team is 3X KKG.

Schutter:

Bij KKK: gebruikt men geen schietjas , geen riem en/of schietbroek, schiet / legerschoenen en ook geen legerjack. Terug naar zoals karabijn schieten bedoeld was. Bij KKG mag men de attributen wel gebruiken. Gebruik van de accessoires kunnen de tijd vertragen. Hulp bij kaarten wisselen en vullen van magazijn is niet toegestaan .Kaart wisselen bij 50m wedstrijd is wel toegestaan, als er gelegenheid daarvoor is

Proefschoten:

Voor het team max. 1/2 uur lang onbeperkt proefschieten.Een kortere tijd alleen in overleg met andere teams.

Aanvang wedstrijd:

Tijdens de wedstrijd geen proefschoten meer, ook niet na wisseling van schutter. In deze wedstrijd wordt liggend of knielend geschoten. Het ongeladen wapen met 1 leeg magazijn ligt klaar op de brits. De 1e schutter staat klaar achter de brits. Op het commando: 3 - 2 - 1 - START neemt de schutter plaats op de brits en begint met laden en schieten. Na 30-schot neemt de 2e schutter het zo spoedig mogelijk over. Deze begint ook met een leeg wapen en magazijn . Vervolgens gaat deze verder met de volgende 30- schot. Zonder proef vooraf. Enzovoorts met andere schutters. Iedereen doet 4x30 schot.

Tijdwaarneming:

Voor elke baan is een stopwatch beschikbaar. Bij het commando: 3 - 2 - 1 - START worden de stopwatches gelijktijdig gestart door geselecteerde personen. Als de laatste schutter klaar met schieten en weer met beide op de grond achter de brits staat, pas dan wordt de tijd gestopt. Deze tijd wordt genoteerd. Baancommissaris gebruikt stopwatch bij baanstoring ed.

Baanstoring:

Schutter maakt dit goed kenbaar aan de baancommissaris .De baancommissaris stopt de tijd van de betreffende baan en na het verhelpen van de storing wordt de tijd direct gestart na het 1e schot dat wordt gelost na de storing Andere optie: baancommissaris start zijn stopwatch en drukt hem uit na het 1e schot, dat wordt gelost na de storing. Tijd wordt genoteerd en later verwerkt met de eindtijd van het team. De opgenomen tijd van de bc wordt in mindering gebracht van de totale tijd. Dit is dan de uiteindelijke eindtijd.

Bij ontbreken van reservebaan:

De baancommissaris geeft sein: VAST VUREN en start zijn eigen stopwatch, schutters staken de wedstrijd, leggen het wapen ontgrendeld neer en gaan achter de brits staan.

Hervatten van de wedstrijd

Bij hervatten van de wedstrijd geeft de baancommissaris sein: BAAN VRIJ. De benadeelde schutter gaat plaats nemen op de brits en maakt zich klaar om te vuren. Andere schutters blijven achter de brits staan. Als de benadeelde schutter zijn schot heeft gelost, dan is dit het startsein voor de andere schutters om de wedstrijd te vervolgen. Zij nemen dan plaats op de brits en gaan verder met schieten. Als het voorgaande startschot is gelost, stopt de baancommissaris de stopwatch en noteert de tijd. Deze tijdsduur van de onderbreking wordt later in mindering gebracht op de totale verstreken tijd van de wedstrijd.

Gevallen kaarten

Kaarten die van de houder zijn gevallen worden na de wedstrijd alsnog verwerkt door het telbureau. Schutter geeft dit door aan de baancommissaris, die dit aantekent op de 1e kaart van de desbetreffende serie. Heeft een schutter storing aan zijn wapen, dan mag hij gebruik maken van een andere voorhanden zijnde wapen, hetzij van teamgenoot of anderen.

| © 2005 - 2024 Baanplanner v5.5 - Erik Wolters. | Privacybeleid | Disclaimer |