Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van de Online Baanplanner.

1. Gebruik van persoonsgegevens

1.1 De Online Baanplanner verwerkt (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:

 • zich inschrijft voor een wedstrijd of een andere activiteit die de Online Baanplanner aanbiedt.
 • een formulier invult waarin u verzoekt contact met de Online Baanplanner op te nemen.
 • een wedstrijd aanvraagt voor plaatsing.

1.2 De Online Baanplanner verzamelt (mogelijk) de volgende gegevens:

 • naam
 • voornaam
 • adres
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • geboortedatum
 • geboorteplaats
 • adresgegevens
 • geslacht
 • IP adres
 • licentienummer
 • verenigingsnummer

1.3 De Online Baanplanner kan deze gegevens gebruiken om:

 • u in te schrijven voor deelname aan een wedstrijd
 • de dienstverlening aan u te verbeteren
 • contact met u op te nemen
 • een aanvraag voor een dienst van de Online Baanplanner aan u in behandeling te nemen.

2. Informatie wijziging en bezwaar

2.1 U kunt contact opnemen met het Online Baanplanner via het Contactformulier:

 • inzage in de persoonsgegevens die de Online Baanplanner met betrekking tot u verwerkt
 • het maken van bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door de Online Baanplanner.

3. Beveiliging van uw gegevens

3.1 De Online Baanplanner zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.

3.2 De Online Baanplanner zal technische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

4. Derden

4.1 De gegevens op Online Baanplanner zijn ook inzichtelijk voor de betreffende organiserende vereniging van de wedstrijd waarop u zich inschrijft.

5. Wijzigingen privacyverklaring

5.1 Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen.

| © 2005 - 2024 Baanplanner v5.5 - Erik Wolters. | Privacybeleid | Disclaimer |