Privacyverklaring

| Terug |

Dit is de privacyverklaring van de Online Baanplanner.

1. Gebruik van persoonsgegevens

1.1 De Online Baanplanner verwerkt (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:

1.2 De Online Baanplanner verzamelt (mogelijk) de volgende gegevens:

1.3 De Online Baanplanner kan deze gegevens gebruiken om:

2. Informatie wijziging en bezwaar

2.1 U kunt contact opnemen met het Online Baanplanner via het Contactformulier:

3. Beveiliging van uw gegevens

3.1 De Online Baanplanner zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.

3.2 De Online Baanplanner zal technische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

4. Derden

4.1 De gegevens op Online Baanplanner zijn inzichtelijk voor de betreffende organiserende vereniging.

5. Wijzigingen privacyverklaring

5.1 Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen.

| © 2005 - 2023 Online Baanplanner - Erik Wolters | Privacy - Disclaimer |