Disclaimer en aansprakelijkheid

| Terug |

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op zowel alle bezoeken aan en het gebruik van de Online Baanplanner en ook op alle informatie en gegevens die op de Online Baanplanner worden aangeboden.

Gegevens

Alle aanmeldingen worden gecodeerd opgeslagen in de database.

Informatie en aansprakelijkheid

Hoewel de Online Baanplanner met de grootst mogelijke zorg is samengesteld garandeert de beheerder van de Online Baanplanner niet dat de daarop verstrekte gegevens en informatie vrij zijn van fouten of onvolkomenheden. De beheerder is niet aansprakelijk voor enige schade welke is of kan ontstaan door gebruik van deze gegevens en informatie.

Computer- of serverstoringen

De beheerder van de Online Baanplanner aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor storingen, (financiele) schade, niet afgeleverde mail of andere technische mankementen welke ontstaan als gevolg van het gebruik van de Online Baanplanner.

Auteursrecht

Het auteursrecht op de Online Baanplanner berust bij de beheerder.

| © 2005 - 2022 Online Baanplanner - Erik Wolters | Privacy - Disclaimer |